Image

Project data


Sector:  Recycling industrie
Opdrachtgever: Vilko BV
Taak: Ontwerp en advies, Omgevingsvergunning, Aanbesteding, Bouwbegeleiding, Directievoering
Omvang: terrein ca. 25.000 m2, BVO    ca.   8.420 m2 

Omschrijving


Momenteel is Vliko, gespecialiseerd in afvalverwerking en recycling, gevestigd in Leiderdorp. Vanuit daar voert dit Zuid-Hollandse toonaangevende milieubedrijf haar activiteiten uit in de regio Leiden. Na een zoektocht van een aantal jaar heeft Vliko een nieuwe locatie op het bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude gevonden.
In de zomer 2016 verhuist Vliko naar het voormalige 3M terrein. Vliko zal circa 2,5 hectare in gebruik nemen voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Drie jaar daarvoor, in de zomer van 2013, heeft Vliko Bosing gevraagd te onderzoeken hoe het terrein optimaal in te richten en een aantal varianten (schetsmatig) uit te werken. Tevens hebben wij de begrotingen voor deze varianten gemaakt. Nadat de keuze is bepaald en goedgekeurd door Shanks, werkten wij de complete bouwwerken inclusief het terrein met riolering uit. Ook hebben wij het traject van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor onze rekening genomen. Deze werd in de zomer van 2015 verstrekt. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, is eind oktober 2015 gestart met heiwerkzaamheden. Volgens planning moet de complete bouw (inclusief de  terreinwerkzaamheden) in de zomer 2016 zijn afgerond. Vervolgens kan Vliko zijn intrek nemen op de gloednieuwe locatie.