Image

Project data


Sector:  Petro chemische industrie
Opdrachtgever: RijnDijk Steel Contracting BV 
Taak: Basic engineering, Detailed engineering 
Omvang: ca. 350 ton staalconstructies

Omschrijving


Engineering platform incl. secundatievoorzieningen zoals pipesupports, trappen, railingen en kooiladders.

Bosing heeft voor de capaciteitsuitbreiding van de ESSO raffinaderij de grootste en meest complexe dragende staalconstructies gerealiseerd. Uitgangspunt was om, naast degelijke dragende staalconstructies, ook de veiligheidsitems alsmede de pipesupports in een 3D-model te realiseren. In onze documenten zijn alle klantspecifieke eisen en standaards verwerkt. Dit project is in korte tijd uitgevoerd.