Image

Nieuwbouw 150kV station Middenmeer

In de Wieringermeer in Noord-Holland bouwt Reddyn het grote nieuwe 150kV/20kV hoogspanningsstation Middenmeer. Reddyn is de gezamenlijk serviceprovider van TenneT en Liander. De aanleiding voor het realiseren van het nieuwbouw onderstation is een schaalvergroting van de decentrale windopwekking in de Wieringermeer van 110 MW naar 380 MW.

Ontwerp primaire installaties incl. bijbehorende staalconstructies

BOSING is als ontwerpende partij verantwoordelijk voor primaire ontwerp (hoogspanningscomponenten en onderlinge verbindingen) evenals voor ontwerp van complete staalconstructies. Daarbij wordt, zoals gewoonlijk bij BOSING, volop gebruik gemaakt van BIM-methodiek (met eigen ontwikkelde procedures) en Systems Engineering die in nauwe overleg met opdrachtgever werd ingezet om ontwerp te evalueren en valideren.

Opdrachtgever heeft ons ook ingeschakeld om FAT-inspecties van blank en verzinkte staalconstructies op te zetten en te coördineren zodat deze op juiste manier uitgevoerd kon worden door eigen mensen.

Oplevering

In de herfst van 2018 werden de eerste 14 velden opgeleverd met een jaar later uitbreiding met 6 velden. Reddyn was zeer te spreken over de verloop van het project met een degelijk uitgewerkt ontwerp en goed gecoördineerde uitvoeringswerkzaamheden waardoor het een van de succesvolst TenneT projecten van afgelopen tijd is geworden.