www.bosing-bv.com

Turn-Key projecten

Wij voeren niet alleen ingenieurs- en advieswerkzaamheden uit, maar worden steeds vaker gevraagd om ook de gehele uitvoering van een project op ons te nemen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het gehele proces. Wij stellen dan met volledige transparantie richting de opdrachtgever het budget vast en voeren het project turn-key volgens eerder vastgestelde specificaties uit. 

Voordeel voor de opdrachtgever: hij is er zeker van dat het project volgens zijn wensen en eisen en binnen het budget wordt uitgevoerd. Wij hebben jarenlange ervaring, zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving, voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en leveren een project binnen de afgesproken tijd en budget op. Wij streven naar langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Veel van hen weten ons weer te vinden voor nieuwe en vaak grote en complexe projecten.